MENY

Sommartid och vintertid

Ska klockan ställas framåt eller bakåt en timma?
Ett praktiskt sätt att komma ihåg hur klockan ska ställas är att man på våren plockar man fram utemöblerna, klockan ska då ställas framåt en timma. Sommartid 2023 blir det alltså nästa gång som klockan ska ställas framåt.

På hösten ställer man däremot tillbaka utemöblerna, då ska klockan ställas tillbaka en timma. Detta ska alltså göras vid vintertid 2022 nästa gång.
År Dagar kvar Sommartid

Ställ fram klockan en timma kl. 02.00 till kl. 03.00.

Dagar kvar Vintertid

Ställ tillbaka klockan en timma kl. 03.00 till kl. 02.00.

2022 - Natten lör till sön: 26 - 27 mars 156 Natten lör till sön: 29 - 30 oktober
2023 303 Natten lör till sön: 25 - 26 mars 520 Natten lör till sön: 28 - 29 oktober
2024 674 Natten lör till sön: 30 - 31 mars 884 Natten lör till sön: 26 - 27 oktober
2025 1038 Natten lör till sön: 29 - 30 mars 1248 Natten lör till sön: 25 - 26 oktober
2026 1402 Natten lör till sön: 28 - 29 mars 1612 Natten lör till sön: 24 - 25 oktober
2027 1766 Natten lör till sön: 27 - 28 mars 1983 Natten lör till sön: 30 - 31 oktober
2028 2130 Natten lör till sön: 25 - 26 mars 2347 Natten lör till sön: 28 - 29 oktober
2029 2494 Natten lör till sön: 24 - 25 mars 2710 Natten lör till sön: 26 - 27 oktober
2030 2865 Natten lör till sön: 30 - 31 mars 3075 Natten lör till sön: 26 - 27 oktober
2031 3229 Natten lör till sön: 29 - 30 mars 3439 Natten lör till sön: 25 - 26 oktober