MENY

Sommartid och vintertid

Ska klockan ställas framåt eller bakåt en timma?
Ett praktiskt sätt att komma ihåg hur klockan ska ställas är att man på våren plockar man fram utemöblerna, klockan ska då ställas framåt en timma. Sommartid 2023 blir det alltså nästa gång som klockan ska ställas framåt.

På hösten ställer man däremot tillbaka utemöblerna, då ska klockan ställas tillbaka en timma. Detta ska alltså göras vid vintertid 2022 nästa gång.
År Dagar kvar Sommartid

Ställ fram klockan en timma kl. 02.00 till kl. 03.00.

Dagar kvar Vintertid

Ställ tillbaka klockan en timma kl. 03.00 till kl. 02.00.

2022 - Natten lör till sön: 26 - 27 mars 30 Natten lör till sön: 29 - 30 oktober
2023 177 Natten lör till sön: 25 - 26 mars 394 Natten lör till sön: 28 - 29 oktober
2024 548 Natten lör till sön: 30 - 31 mars 758 Natten lör till sön: 26 - 27 oktober
2025 912 Natten lör till sön: 29 - 30 mars 1122 Natten lör till sön: 25 - 26 oktober
2026 1276 Natten lör till sön: 28 - 29 mars 1486 Natten lör till sön: 24 - 25 oktober
2027 1640 Natten lör till sön: 27 - 28 mars 1857 Natten lör till sön: 30 - 31 oktober
2028 2004 Natten lör till sön: 25 - 26 mars 2221 Natten lör till sön: 28 - 29 oktober
2029 2368 Natten lör till sön: 24 - 25 mars 2584 Natten lör till sön: 26 - 27 oktober
2030 2739 Natten lör till sön: 30 - 31 mars 2949 Natten lör till sön: 26 - 27 oktober
2031 3103 Natten lör till sön: 29 - 30 mars 3313 Natten lör till sön: 25 - 26 oktober