MENY

När är det skottår?

Vad är ett skottår?
Ett skottår är ett år med 366 dagar i stället för 365, vart 4:e år tillkommer det en extra dag i februari. Anledningen till detta är att ett år egentligen inte innehåller 365, utan 365,25 dagar. Genom att vart fjärde år lägga till en extra dag kan man alltså lösa detta problem. Varje årtal som kan delas jämnt med 4 är ett skottår.
År Datum
2016 29 februari 2016
2020 29 februari 2020
2024 29 februari 2024
2028 29 februari 2028
2032 29 februari 2032
2036 29 februari 2036
2040 29 februari 2040
2044 29 februari 2044
2048 29 februari 2048
2052 29 februari 2052
2056 29 februari 2056
2060 29 februari 2060
2064 29 februari 2064
2068 29 februari 2068
2072 29 februari 2072
2076 29 februari 2076
2080 29 februari 2080
2084 29 februari 2084
2088 29 februari 2088
2092 29 februari 2092
2096 29 februari 2096
2100 29 februari 2100
2104 29 februari 2104
2108 29 februari 2108
2112 29 februari 2112
2116 29 februari 2116
2120 29 februari 2120